Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Rotébro VvE beheer gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Uw geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, welke diensten veelal een voortvloeisel zijn van de statuten van de VvE waar uw appartementsrecht onder valt.

Deze gegevens zijn onontbeerlijk om uw (periodiek) verschuldigde bedragen te kunnen incasseren en administreren en met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Waar komen deze persoonsgegevens vandaan?

Bij overname van een administratie worden deze gegevens ons verstrekt door (of in opdracht van) het bestuur van de betreffende VvE
Bij verkoop/vervreemding van een appartementsrecht worden de gegevens ons verstrekt door de transporterende notaris. Of ze worden door uzelf verstrekt

Delen persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens met verschillende derden delen, echter uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een beheerovereenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Denk hierbij aan:

 • Het doorgeven van uw telefoonnummer aan een uitvoerder om met u een afspraak te maken
 • Het verstrekken van gegevens aan een transporterende notaris indien u uw appartementsrecht verkoopt
 • Bij verstrekking van uw gegevens wordt de betreffende derde gewezen op het feit dat zij deze gegevens niet anders mogen gebruiken dan voor uitvoering van de betreffende opdracht.


Recht op inzage en wijziging

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of – indien dit de uitvoering van een overeenkomst niet in de weg staat – te laten verwijderen alsmede recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in deze verklaring omschreven doelen te realiseren, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens

Rotébro VvE beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Dit doen we onder andere door – voor de communicatie tussen bezoeker en de site gebruik te maken van een beveiligde SSL-verbinding hetgeen aan het slotje voor de URL in de adresbalk is te zien.

Wij zelf werken op een centrale server welke uitsluitend toegankelijk is voor personeel van Rotébro VvE beheer. Van deze server wordt dagelijks een geautomatiseerde back up gemaakt. Er staan geen persoonsgegevens on line.

Tracking cookies of vergelijkbare technieken

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken.

Contact

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op.

Tevens heeft u de mogelijkheid – als u er met ons niet uitkomt m.b.t. uw privacy – een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Rotébro VvE beheer gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Uw geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, welke diensten veelal een voortvloeisel zijn van de statuten van de VvE waar uw appartementsrecht onder valt.

Deze gegevens zijn onontbeerlijk om uw (periodiek) verschuldigde bedragen te kunnen incasseren en administreren en met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Waar komen deze persoonsgegevens vandaan?

Bij overname van een administratie worden deze gegevens ons verstrekt door (of in opdracht van) het bestuur van de betreffende VvE
Bij verkoop/vervreemding van een appartementsrecht worden de gegevens ons verstrekt door de transporterende notaris. Of ze worden door uzelf verstrekt

Delen persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens met verschillende derden delen, echter uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een beheerovereenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Denk hierbij aan:

 • Het doorgeven van uw telefoonnummer aan een uitvoerder om met u een afspraak te maken
 • Het verstrekken van gegevens aan een transporterende notaris indien u uw appartementsrecht verkoopt
 • Bij verstrekking van uw gegevens wordt de betreffende derde gewezen op het feit dat zij deze gegevens niet anders mogen gebruiken dan voor uitvoering van de betreffende opdracht.


Recht op inzage en wijziging

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of – indien dit de uitvoering van een overeenkomst niet in de weg staat – te laten verwijderen alsmede recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in deze verklaring omschreven doelen te realiseren, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens

Rotébro VvE beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Dit doen we onder andere door – voor de communicatie tussen bezoeker en de site gebruik te maken van een beveiligde SSL-verbinding hetgeen aan het slotje voor de URL in de adresbalk is te zien.

Wij zelf werken op een centrale server welke uitsluitend toegankelijk is voor personeel van Rotébro VvE beheer. Van deze server wordt dagelijks een geautomatiseerde back up gemaakt. Er staan geen persoonsgegevens on line.

Tracking cookies of vergelijkbare technieken

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken.

Contact

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op.

Tevens heeft u de mogelijkheid – als u er met ons niet uitkomt m.b.t. uw privacy – een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.